Foireann BÁC le Gaeilge

An Fhoireann

Anseo, beidh deis agat aithne níos fearr a chur ar an fhoireann ar chúl BÁC le Gaeilge…

Mícheál

Stiúrthóir ar BÁC le Gaeilge

Mícheál

Stiúrthóir ar BÁC le Gaeilge

Mícheál is ainm dom agus táim mar Stiúrthóir ar BÁC le Gaeilge. Is as Tamhlacht i mBaile Atha Cliath dom. Cé nach raibh an Ghaeilge agam ó dhúchais, bhí an t-ádh liom freastal ar Ghaelscoil agus Gaelcholáiste. Mhúscail mo mhothúcháin don teanga nuair a bhfuair mé deis freastal ar an nGaelacht i gConamara san idirbhliain mar “chinnire”.
Rinne mé BA i nGnó agus Gaeilge ansin Máistreacht i nGnó agus Teicneolaíocht an Eolais i bhFiontar in Ollscoil Chathair Átha Cliath.
Anois, déanaim gach iarracht mo shaol a thumadh leis an teanga. Imrím peil agus déanaim bainistíocht ar Fhoireann Peile na bhFear le Na Gaeil Oga – Foireann CLG lán-ghaelach i mBaile Atha Cliath ó 2010. Chaith mé cuid mhaith de mo shaol oibre ag obair i ngnóanna ilnáisiúnach agus chonaic mé na deiseanna agus an fonn atá ar dhaoine a teangacha a úsáid agus a gcultúr a léiriú.
Bainim leas as an taithí seo chun daoine a spreagadh cibé Gaeilge atá acu a úsáid go laethúil le BÁC le Gaeilge.

Erin

Feidhmeannach le BÁC le Gaeilge

Is mise Erin agus táim mar Feidhmeannach le BÁC le Gaeilge. Is as an bPort Thoir i mBaile Átha Cliath 3 mé. Rugadh agus tógadh mé i dteaghlach nach raibh Gaeilge ar bith ann. Nuair a d’fhreastail mé ar Ghaelscoil thug mé faoi deara go raibh scoilt mhór idir saol na Gaeilge agus saol an Bhéarla, ach ní bhfaca mé aon bhealaí isteach go saol na Gaeilge dom féin ag aois chomh óg sin. Bhí deis iontach dom tumadh isteach i saol na Gaeilge agus mé i mbun staidéir in Ollscoil na Gaillimhe. Thug mé faoi deara ann nár tháinig na deiseanna labhartha as aon áit seachas an pobal. Mar sin, bhí mé ag iarraidh mo thaithí ó Ghaillimh a chur i bhfeidhm anseo i mo bhaile dúchais. Is é sin an chaoi gur tháinig mé go BÁC le Gaeilge.

Erin

Feidhmeannach le BÁC le Gaeilge

GA