Songwriters in the Round - Oíche Ceoil Bunaidh

Cén Uair

February 23, 2023    
8:30 pm - 11:30 pm

Cá háit

Áras Chrónáin
Lána an Úlloird, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22, D22 X856

Cineál Imeachta

Loading Map....

“Songwriters in the round”

3/2/23 | 8.30pm | Saor in aisce

le haíonna speisialta

– Dàwna
– Shannen Carroll
– Ragair
– Sarah Buckley

Is é an sainmhíniú docht ar Bhabhta na Scríbhneoirí nó “Sa bhabhta” ná grúpa amhránaithe i gciorcal ag glacadh sealanna ag canadh a gcuid amhrán. Canann scríbhneoir amháin amhrán agus ansin canann an chéad scríbhneoir amhrán agus mar sin de

The strict definition of a Writers Round or “In the round” is a group of songwriters in a circle taking turns singing their songs. One writer sings a song and then the next sings a song and so on

To reserve your FREE tickets DM us directly – @araschronain Instagram