SEALBHÚ: Seimineáir an Earraigh

Cén Uair

March 17, 2024    
An lá ar fad

Cineál Imeachta

Ba mhór ag SEALBHÚ tú a bheith i láthair ag sraith seimineár an Earraigh ar líne:

5.03.24
An sealbhú éifeachtach teanga a chothú i bhfoghlaim agus i dteagasc na Gaeilge
An Dr Karen Ní Chlochasaigh, Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach
*Cur i láthair i nGaeilge/ Presentation in Irish

12.03.24
Friend or Foe? Generative Artificial Intelligence and the pedagogy of Gaeilge in Higher Education?
Cara nó Namhaid? An Intleacht Shaorga Ghiniúnach agus oideolaíocht na Gaeilge san Ardoideachas?
Dr Orna Farrell & Dr Seán Mac Risteaird, Dublin City University
*Cur i láthair dátheangach/ Bilingual Presentation English & Irish

19.03.24
Conditions for early instructed second language learning. The role of time and exposure
Professor Carmen Muñoz, University of Barcelona
*Presentation in

 

Cláraigh anseo