Gnólachtaí le Gaeilge

Feachtas

Eagraíonn Feachtas – Óg-Ghluaiseacht Ghaeilge – clubanna óige agus imeachtaí éagsúla trí mheán na Gaeilge chun gréasáin shóisialta de Ghaeilgeoirí óga a fhorbairt agus úsáid na Gaeilge taobh amuigh den scoil a chur chun cinn.

Reachtálann Feachtas Comórtas Tráth na gCéist le scoileanna ar fud fad na tíre ó mhí Meán Fómhair go dtí mí Eanair gach bliain. Bíonn Craobh Comórtas Tráth na gCeist ar siúl i Mí Márta.

Má tá suim ag do scoil páirt a ghlacadh i dTráth na gCeist Feachtas, nó más rud é go bhfuil suim agat féin club a bhunú, nó a bheith i do cheannaire, tar i dteagmháil linn.

uimhir: 087 904 6136

Ainm Teagmhálaí: Loretta nó Oisín

Seoladh: 518 An tSráid Mhór, Sráidbhaile Thamhlachta, BÁC 24, D24 P298

Ar mhaith leat do ghnó a fhás trí Ghaeilge?

Téigh i dteagmháil linn inniu le haghaidh tuilleadh eolais

GA