Spriocdháta: Scéim acmhainní teagaisc agus foghlama & Scéim sparánachtaí taighde 2023

Cén Uair

April 12, 2023 - April 18, 2023    
12:00 am - 4:00 pm

Scéim acmhainní teagaisc agus foghlama (bunscoil agus iar-bhunscoil) agus Scéim sparánachtaí taighde 2023 ar oscailt anois.

Sprioc-am d’iarratais: 4.00pm Dé Máirt 18 Aibreán 2023. Tuilleadh eolais agus foirmeacha iarratais ar fáil ar www.cogg.ie/sceimeanna