Léirithe Spéise á lorg - Roinn Oideachais

Cén Uair

May 5, 2023    
12:00 am

Cineál Imeachta

Tá an Roinn Oideachais ag lorg Léirithe Spéise ó bhunscoileanna agus iar-bhunscoileanna a fheidhmíonn trí mheán an Bhéarla chun páirt a ghlacadh i dtionscadal Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga (FCÁT) don Ghaeilge sa scoilbhliain 2023/24.

Tá gach eolas ar fáil ó https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/3dd069-none/#tionscadal-foghlaim-chomhthaite-abhar-agus-teangacha-fcat-don-ghaeilge. Beidh fáil ar an fhoirm iarratais ar-líne idir seo agus an Aoine 5 Bealtaine.

***

The Department of Education is seeking Expressions of Interest from English-medium primary and post-primary schools to participate in a Content and Language Integrated Learning (CLIL) project for Irish in the 2023/24 school year.

Further information is available from https://www.gov.ie/en/publication/f67134-20-year-strategy-for-the-irish-language-2010-2030/#content-and-language-integrated-learning-clil-pilot-project The online application form will be available between now and Friday 5 May.

 

Tuilleadh Eolais –

An tAonad um Beartais Churaclaim agus Measúnachta