IFI Schools: An Cailín Ciúin for Classrooms

Cén Uair

March 1, 2023 - March 17, 2023    
An lá ar fad

Cineál Imeachta

Le tacaíocht ó An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta agus i gcomhpháirt le Breakout Pictures, is cúis áthais dúinn An Cailín Ciuin a chur i láthair do Sheachtain na Gaeilge 2023 (1- 17 Mharta). San áireamh anseo beidh taispeáintí scannán ar líne agus beidh treoir mhionsonraithe staidéir ann le haghaidh obair ranga.

Cíos an scannán ar €5. Rachaidh an scannán in éag tar éis 10 lá.

With the support of An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta and in association with Breakout Pictures, we are delighted to present An Cailín Ciuin for Seachtain na Gaeilge 2023 (Mar 1-17). The film can be watched directly in the classroom on our streaming platform. A detailed study guide for classroom work is also included.

Unlock and watch the film for €5.

Once unlocked, the film will expire after 10 days.

Tuilleadh Eolais – Irish Film Institute
schools@irishfilm.ie
https://watch.ifischools.ie/programme/play/63e386800b8d0f00e74e25e2